Âñå î Áîäèáèëäèíãå! Ïðîãðàììû òðåíèðîâîê, óïðàæíåíèÿ, òðåíèíã, ñòàòüè î ïðàâèëüíîì ïèòàíèè, äèåòû, áîðüáà ñ òðàâìàìè, ôîòî àòëåòîâ, âèäåîìàòåðèàëû, êíèãè, èíòåðåñíûå ñòàòüè, ôîðóì ïî áîäèáèëäèíãó.

2.38 Rating by CuteStat

kachalka.com.ua is 1 decade 6 years old. It has a global traffic rank of #365,367 in the world. It is a domain having .com.ua extension. This site has a Google PageRank of 2/10. This website is estimated worth of $ 14,040.00 and have a daily income of around $ 26.00. As no active threats were reported recently by users, kachalka.com.ua is SAFE to browse.

Display Domain Stats or Pagerank Widget for this domain on your website. Click Here
Google Pagerank
PR 2 out of 10
PageSpeed Score
66
Siteadvisor Rating
No Risk Issues

Traffic Report

Daily Unique Visitors: 2,304
Daily Pageviews: 9,216

Estimated Valuation

Income Per Day: $ 26.00
Estimated Worth: $ 14,040.00

Search Engine Indexes

Google Indexed Pages: 57,700
Yahoo Indexed Pages: 162
Bing Indexed Pages: Not Applicable

Search Engine Backlinks

Google Backlinks: Not Applicable
Bing Backlinks: Not Applicable
Alexa BackLinks: 238

Safety Information

Google Safe Browsing: No Risk Issues
Siteadvisor Rating: No Risk Issues
WOT Trustworthiness: Not Applicable
WOT Privacy: Not Applicable
WOT Child Safety: Not Applicable

Website Ranks & Scores

Google Pagerank:
Alexa Rank: 365,367
Domain Authority: 43 ON 100
DMOZ Listing: No

Web Server Information

Hosted IP Address:

213.155.26.56

Hosted Country:

Ukraine UA

Location Latitude:

46.4775

Location Longitude:

30.7326
Áîäèáèëäèíã. Ôèòíåñ. Êàê íàêà÷àòü ìûøöû. Ñïîðòèâíîå ïèòàíèå. Áîäèáèëäèíã â êàðòèíêàõ è âèäåî

Social Engagement

Facebook Shares: Not Applicable
Facebook Likes: Not Applicable
Facebook Comments: Not Applicable
Twitter Count (Tweets): 1
Linkedin Shares: Not Applicable
Delicious Shares: Not Applicable
Google+: Not Applicable

Websites Hosted on Same IP (i.e. 213.155.26.56)

Dgasa — Ваш гид по архитектуре

- dgasa.dn.ua

Всё об архитектуре на нашем сайте

  4,366,643   $ 240.00

Integration & Development Center

- integration.org.ua

  9,927,254   $ 8.95

Association d'aide humanitaire en Afrique, Apis Togo

- apis-togo.org

Apis Togo est une association d'aide humanitaire qui agit en Afrique et au Togo. Les bénévoles d'Apis-Togo mènent différentes actions et missions pour développer un petit village du Togo d'environ 3500 habitants sans eau ni électricité.

  Not Applicable   $ 8.95


Âåíåöèàíñêèå øòóêàòóðêè îò Vita Color, Ñèìôåðîïîëü, Êðûì –...

- vitacolor.com.ua

Dilip Oak Academy, an institute for GRE/GMAT coaching and preparation, GRE/GMAT training, TOEFL/IELTS Coaching, Admissions to American Universities, & Visa counseling center in Pune, India.

  1,188,893   $ 720.00

Domain Information

Domain Registrar: NIC-SE
Registration Date: 2001-07-03 1 decade 6 years 8 months ago
Last Modified: 2011-12-26 6 years 2 months 3 weeks ago
Expiration Date: 2013-07-03 4 years 8 months 1 week ago

Domain Nameserver Information

Host IP Address Country
ns2.saveabureaucrat.com 213.155.26.57 Ukraine Ukraine
ns1.saveabureaucrat.com 213.155.26.56 Ukraine Ukraine

Similarly Ranked Websites

Rocketboom

- rocketboom.com

Anthology of Ideas is an archive of thoughts and form.

  365,368   $ 14,040.00

Ajuda Humanitária | Médicos Sem Fronteiras

- msf.org.br

Médicos Sem Fronteiras é uma organização médico-humanitária internacional, independente e comprometida em levar ajuda e cuidados médicos a vítimas de epidemias, catástrofes, fome e conflitos.

  365,368   $ 14,040.00

مرکز پخش عمده پوشاک ترک -خرید عمده لباس - پوشاک آنتالیا

- poshakantalia.com

پخش عمده لباس راحتی ترک -خرید لباس ارزان -خرید عمده لباس راحتی زنانه و مردانه و بچگانه ترک - ارسال به سراسر کشور - خرید عمده و تکی انواع لباس های مارکدار ترک

  365,368   $ 14,040.00

互易国际广告(北京)有限公司

- huyigroup.com.cn

Гадания на картах, гадания на бумаге, гадания, гороскоп персональный, гороскоп, любовный гороскоп, нумерология, приметы, имена, сонник, толкование снов

  365,369   $ 14,040.00

Techlotips | Apple | How To jailbreak | How To Unlock

- techlotips.com

A Technology Blog Which covers news related to Microsoft, Apple, Facebook, Samsung and other gadgets.

  365,370   $ 14,040.00

Alexa Traffic Rank

Alexa Search Engine Traffic

Comments / Ratings / Reviews / Feedbacks for kachalka.com.ua